Vybor z Antifragility WORK IN PROGRESS

Antifragilita

Tragédie moderní doby spočívá v tom, že podobně jako přehnaná péče neurotických rodičů nám často nejvíc škodí právě ti, kteří se nám snaží pomoci.

Spokojit se s kompromisem znamená tolerovat zlo.

Obchod je přirozeným lidským projevem, plným života, zábavy a vzrušení, zatímco akademická půda ve své současné profesionalizované podobě cokoliv z uvedeného postrádá.

Antifragilní jsou:

  • Přístup k životu a styl myšlení: Flaneur s rozsáhlou osobní knihovnou
  • Zdroj příjmů: Taxikář, řemeslník, prostitutka - kdokoliv, kdo je doživotně hmotně zabezpečen
  • Styl učení: situace reálného života, škola života
  • Politické systémy: Seskupení městských států, decentralizace
  • Společenský systém: Mytologie; kočovné kmeny, sběrači
  • Psychická pohoda: Post-traumatický růst
  • Myslitelé: Římští stoikové, Nietzsche
  • Vliv reputace: Umělec, spisovatel

Naši předkové nám tu zanechali daleko hlubší poselství, než se na první pohled zdá. V mnoha směrech totiž odporuje současným představám o vynalézání a pokroku, které nás vedou k závěru, že inovací dosáhneme prostřednictvím byrokratických dotací a plánování, případně tím, že naženeme studenty na ekonomické fakulty k velectěným profesorům podnikání a vynalézání (kteří nikdy nic nevynalezli) nebo najmeme konzultanta (rovněž s nulovým počtem vlastních inovací). Jde o hluboký omyl; povšimněte si, jak neúměrně vysokým podílem pčispěli k technologickým průlomům technici a pondikatelé bez jakéhokoliv vzdělání, ať už za časů průmyslové revoluce nebo dnes v éře Silicon Valley.

Hormeze

Nedostatečná kompenzace vznikající v důsledku absence stresorů, nedostatečná výzva, tedy jakási hormeze naruby, dokáže zničit i ty nejlepší z nás.

Většina lidí totiž svůj volný čas úspěšně promarní, protože má-li jej, ztrácejí motivaci, píli i schopnosti - a čím jsou zaměstnanější, tím aktivněji si počínají i při dalších úlohách. Opět zde přichází ke slovu nadměrná kompenzace.

Hlasitost projevu tradera je nepřímo úměrná jeho postavení: ti nejmocnější byli nejtišší, stejně jako je tomu u mafiánských bossů (pozn. red. - jako entropie: důležitost informace -> menší výskyt)

Čím více energie k ovládnutí vlastních myšlenek vynaložíte, tím více budou ovládat ony vás.

.. z jakéhosi důvodu se dobré pověsti obvykle těšíte pouze tehdy, když o ni nedbáte. Stejně jako u svádění i zde platí, že lidé půjčí nejvíce těm, kteří to nejméně potřebují.

Kapitola 3.

Některé ukazatele typu krevního tlaku, které se u moderního člověka obvykle s časem zhoršují, se ve společnostech lovců a sběračů až do konce života nemění. Toto nepřirozené stárnutí způsobujeme sami tím, že potlačujeme svoji přirozenou antifragilitu.

Published under  on .

Jileček

Jsem Ing. Jan Jileček, nezávislý herní vývojář. Ve volném čase se zabývám hlavně analytickou psychologií, mytologií, fytoterapií, čtu a píšu dystopii, fotím, tvořím videa a kurzy. Píšu i na další publishing portály jako medium.com a create-it.cz. V roce 2020 jsem režíroval film Button Pusher a vydal indie hru Jung's Labyrinth.. V roce 2017 jsem zmapoval metodu pro léčbu dermatografické urtikarie. Pracoval jsem jako sysadmin a webdev.