13 archetypů hlubinné psychologie

Tento článek slouží jako příručka na cestě uvědomění si nevědomých obsahů na cestě individuace.

Význam archetypu

Následuje 8 citací z děl Carla Gustava Junga a jeho dlouholeté studentky a kolegyně, Marie-Lous von Franzové. V další části již rozebírám samotné archetypy.

"Obsahy kolektivního nevědomí jsou takzvané archetypy."

 • Carl G. Jung
 • Výbor z díla II. - Archetypy a nevědomí (1934–55), str. 98

"Že jsou mýty v první řadě psychické manifestace, které zobrazují podstatu duše, jsme si dosud téměř vůbec nepřipouštěli."

 • Carl G. Jung
 • Výbor z díla II. - Archetypy a nevědomí, str. 100

Více citací a informací o archetypech v sekci Výbor z Jungova II. svazku 'Archetypy a nevědomí'.

Pohádky jsou nejčistším a nejjednodušším výrazem kolektivně nevědomých psychických procesů. Jejich hodnota pro vědecký výzkum nevědomí tedy převyšuje hodnotu všeho ostatního materiálu. Pohádky zobrazují archetypy v jejich nejjednodušší, nejhutnější a nejpřesnější podobě.

V tomto čistém tvaru nám archetypové obrazy poskytují nejlepší návod k porozumění procesům, které se odehrávají v kolektivní psyché. V mýtech, ságách nebo jiném komplikovanějším mytologickém materiálu jsou základní vzorce lidské psyché překryty dalším kulturním materiálem. V pohádkách je naproti tomu specifického, vědomého, kulturního materiálu daleko méně, takže se v nich základní vzorce psyché zračí jasněji.

Podle C.G. Junga je každý archetyp ve své podstatě nevědomým psychickým faktorem, a proto je naprosto nemožné přeložit jeho obsah do intelektuálních pojmů. Nejlepší, co můžeme udělat, je popsat ho na základě vlastní psychologické zkušenosti a srovnávacího výzkumu a vynést tak na světlo celou síť asociací, do níž jsou archetypové obrazy vetkány.

 • Marie-Louise Von Franzová
 • Psychologický výklad pohádek - Smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie (1970)

1. Lovec (Seeker, Explorer, Individualista, Poutník)

harry potter jako Seeker zlatonky, reprezentace zlatého smyslu

Pro svoji rozsáhlost je Poutník/Seeker/Lovec samostatnou kapitolou: více v samostatném článků o Poutníkovi

2. Rebel (Obrazoborec, Wild Man, Ničitel)

Sirius Black

Definice: Rebelsky porušuje pravidla. Nepřizpůsobuje se. Nekonformista.
Může být plný vzteku nebo touhy po pomstě. Také může být jako utržený ze řetězu, divoký, destruktivní a provokační díky dlouhé době strávené pouze přežíváním, možná zraněn nebo uvězněn.

Hlavní cíl: To get rid of whatever is not working

Hlavní pracovní cíl: Perfection; Excellence, efficiency; understanding of the positive intent behind the constant pruning

Základní hodnota: High quality output

3. Umělec (Tvůrce, Inovátor)

Definice: Inovativní a umělecká osobnost. Bývá to snílek, který hledá nové zážitky a vyšší standardy krásy. Klade důraz na kvalitu před kvantitou a je vysoce vynalézavý.

Hlavní cíl: To create something new

Hlavní pracovní cíl: Achievement; The chance to be creative; material and technical support for one’s creations

Základní hodnota: Artistic integrity, truth to one’s own vision

4. Hrdina (Bojovník, Drakobijec)

harry potter zabíjí baziliška, hada, reprezentaci neznáma a prapůvodního chaosu

Definice: Odvážný bojovník podstupující náročné úkoly, aby si dokázal, že na to má. Stává se inspirací pro ostatní. Symbol vykoupení a lidské síly.

Hlavní cíl: To be strong and effective, to win, to overcome fear

Hlavní pracovní cíl: Mastery; Challenge, chance to compete and achieve

Základní hodnota: Winning

Příklady: Connor McGregor, Ezio Auditore, Bruce Lee, John Wick, Guts (Berserk)

Co tě zachrání při setkání se s hadem [drakem, strachem, neznámem, chaosem] je tvoje schopnost vzdát se věcí, které ti již neslouží, nechat je umřít a tím uvolníš cestu pro růst novému potenciálu.

Potřebujete-li ve svém životě více Válečníka, můžete začít tím, že se jednou večer zvednete od televize a donutíte se ke svižné procházce. Nebo začnete s karate s pravidelným cvičením. Co třeba vyřídit nezaplacené složenky na vašem stole? Vyskočte. Chce to pohyb. Dělejte něco! Samotné vás překvapí, jak rychle se začnete v mnoha aspektech svého života chovat jako Válečník. z knihy 4 mužské archetypy

5. Nevinný (Snílek, Puer Aeternus, Puella Aeterna, Petr Pan)

luna

Pro svoji rozsáhlost je Puer samostatnou kapitolou: Samostatný článek o archetypu Puera

6. Sirotek (Everyman, Realista, "Každý druhý")

Longbottom Definice: Běžná osobnost. "Smolař" z dělnické třídy; cynický realista, který je ale houževnatý, vytrvalý, spořádaný a upřímný. Podceňuje se.

Hlavní cíl: To avoid further pain, abandonment, or betrayal

Hlavní pracovní cíl: Belonging; To be cared for, rescued; job security

Základní hodnota: Survival

7. Čaroděj (Šaman, Léčitel, Medicine man)

Albus Brumbál

Definice: Fundamentalista. Vizionářský vědec. Snaží se pochopit, jak věci fungují a principy jejich vývoje. Pracuje s přírodními silami, jež se snaží transformovat.

Hlavní cíl: To find ‘win–win’ solutions to problems

Hlavní pracovní cíl: Power; The opportunity to be as creative and authentic as one can be. Solving challenging problems in innovative ways.Troubleshooting or thriving on chaos; overcoming impossible obstacles; solving unsolvable problems

Základní hodnota: Innovation, growth, transformation

8. Mudrc (Detektiv, Mentor, Učitel, Senex)

Hermiona

Definice: Váží si pravdy a porozumění. Moudrý a odborný rádce. Akademik, inteligent, myslitel. Někdy až domýšlivý či snobský.

Hlavní cíl: Získat moudrost, odlišit pravdu od lži

Hlavní pracovní cíl: Porozumění, laboratoř nebo přednášková místnost, kde může hledat, zkoušet a učit svoje nápady a objevy.

Základní hodnota: Neustálé učení se

Stoicismus: Meditace Marka Aurelia a Seneca - O krátkosti života

Popis: Senex je Latinské slovo označující "starého člověka", v angličtině pak dává základ dalším slovům jako senate, senile a senility. Obvykle však slovo neneslo negativní nádech, který Američani dávají slovu "starý". Ve Starořímské kultuře bylo stáří oslavováno, jelikož s sebou neslo moudrost a zkušenosti.

Jako typ je senex zkušený. Žil již nějakou dobu let, aby si vybudoval svoji vlastní osobní historii, a je u něj pravděpodobnější než u mladíka/Puera, že bude střízlivý, realistický, uzemněný, stabilní, frugální (dobře nakládající se zdroji), trpělivý a dokáže přijímat limity a omezení. Senex má také pravděpodobně stabilní příjem, uklizený a příjemný domov, jeho auto je v dobrém stavu; má předvídatelný kalendář a strukturu jeho dne a je známý svojí spolehlivostí.

Dospělost, spolehlivost, disciplinovanost, organizovanost, klid, svědomitost a uzemněný realismus - to jsou hlavní pozitivní aspekty Senexu, které by měl každý dospělý v naší kultuře adaptovat a vyvinout.

Tento proces však může být, stejně jako u Puera, přehnaný. Pak se objeví negativní stránky Senexu - ztuhlost a averze vůči změně, odpor vůči sebe-vývoji, pesimistický pohled na život, materialismus (spojený s hromaděním věcí), depresivní vážnost, neschopnost smát se vtipům, nebo tzv. "party pooper" mentalita.

Charaktera Senexe je typicky reprezentován starší otcovskou postavou, která díky svojí moudrosti a laskavosti slouží jako mentor.

V příbězích je často zobrazován jako čaroděj (Merlin, Gandalf, Brumbál)

9. Vládce (Vůdce, Manager, Administrátor)

Dolores Umbridge

Definice: Velmi vlivný boss, vůdce nebo soudce. Vyznačuje se silnou touhou po moci a nadvládě. Tvrdohlavý, až skoro tyranský. Vysoce dominantní; administrátor nebo manažer podřízených.

Hlavní cíl: To find ways for all involved to make their fullest and most authentic contribution for the good of all; to create an orderly kingdom

Hlavní pracovní cíl: Control; Status, power, authorit

Základní hodnota: Power

Příklady: Jordan Peterson, Jon Snow, Don Corleone, David Fincher, Christopher Nolan

The warrior and the ruler archetypal values appear to be related to the general managerial competence career orientation. The warrior archetypal value is characterised by goal attainment and carefully formulated plans (Pearson & Marr, 2003). In the organisational context the warrior archetype enables individuals to assert and protect themselves and is also associated with excellent performance (Pearson, 1991). When the ruler archetypal value is dominant within an individual's life, they are concerned with forming a vision and setting goals (Pearson & Marr, 2003). The ruler archetype is also associated with power and using power in a responsible manner (Pearson, 1991). Within the work environment the ruler is often seen as a culmination of experience and knowledge and represents the management and leadership roles that an individual fulfils (Pearson, 1997). The general managerial competence career orientation involves a desire to amalgamate the efforts of different people (Schein, 2006b). Individuals who hold this career orientation are often drawn to roles with power and responsibility that enable them to use their interpersonal skills (Schein, 1985; 2006b).

The ruler archetype is also associated with a need to have and display materialistic tokens of success such as cars, houses and clothes (Pearson, 1991).

10. Kašpar (Fool, Joker, Komediant)

Fred a George

Definice: Žertovný charakter. Hravý a uličnický vtipálek. Bývá nezodpovědný. Užívá si nedbalost.

Hlavní cíl: Lightness, aliveness, engagement

Hlavní pracovní cíl: Pleasure; Sense of fun, challenge, zest in life

Základní hodnota: Lightness and spontaneity

11. Milovník (Sensualist, Kamarád, Partner)

Ron Weasley

Definice: Důvěrný, smyslný a vášnivý charakter. Vyhledává hlavně tělesné potěšení. Milý, ale často rozčilený a impulsivní. Vřelý, erotický a náruživý partner.

Hlavní cíl: To be in loving relationships with self and others

Hlavní pracovní cíl: Intimacy; Commitment to and passion for shared task; chance to follow vocational passion; beauty; fulfilling personal relationships

Základní hodnota: Harmony

Příklady: Vincent Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Oberyn Martell

Kterýkoliv umělecký či tvořivý počin a téměř všechny profese od zemědělství po obchodování na burze, od malování pokojů po vytváření počítačových programů čerpají svoji tvořivost z energie Milovníka. z knihy 4 mužské archetypy

Díky Milovníkově emocionálnímu vnímání jsou lidem přístupné i jazyky (různé zvuky a sotva patrné významové odstíny slov). Někteří lidé se učí jazyky mechanicky, muži využívající energie Milovníka se je však učí pocitově. z knihy 4 mužské archetypy

12. Pečovatel (Altruista, Pomocník)

Hagrid

Definice: Oddaná, sebeobětující a vyživující osoba. Soucitná, velkorysá, ochranářská a rodičovská. Bývá benevolentní, přátelská, nápomocná a důvěřující.

Hlavní cíl: To be good, caring, unselfish

Hlavní pracovní cíl: Expressing unselfish love; Appreciation, care, warmth, sense of mattering

Základní hodnota: Caring

13. Stín (Shadow)

Voldemort

Příklady: Tyler Durden, Mr. Robot, Jekyll a Hyde, Heisenberg, Saul Goodman

Definice: Vysoce emocionální a temná figura; posedlá, tragická nebo zavrhnutá. Může být trapná, dravě násilná nebo amorální.

Běžná cesta rozvoje

Hierarchie archetypů

Dodatečné citace

Duše byla tichým předpokladem, který se nám zdál být ve všem známý. Objevením možnosti nevědomé duševní oblasti byla vytvořena příležitost k velkému dobrodružství ducha a člověk by mohl očekávat, že se této možnosti bude věnovat vášnivý zájem. Jak známo, to se nejen nestalo, ale naopak se proti této hypotéze zvedl všeobecný odpor. Nikdo z toho nevyvodil, že pokud má subjekt poznání, totiž duše, také temnou, vědomí nikoli bezprostředně přístupnou formu existence, musí být veškeré naše poznání neúplné, a to do hloubky, kterou neumíme určit.

 • Carl G. Jung
 • Výbor z díla II. - Archetypy a nevědomí, str. 19

Protože psýché a hmota jsou obsaženy v jednom a témže světě, navíc jsou spolu neustále ve styku a obě nakonec spočívají na nenázorných transcendentálních faktorech, existuje nejen možnost, ba dokonce i jistá pravděpodobnost, že hmota a psyché jsou dva různé aspekty jedné a téže věci [jing a jang]. Zdá se mi, že fenomény synchronicity ukazují tímto směrem, protože bez kauzálního spojení se nepsychické může chovat jako psychické a naopak.

 • Carl G. Jung
 • Výbor z díla II. - Archetypy a nevědomí, str. 72

Život je bláznivě nerozumný a zároveň má význam a smysl. A když se tomu prvnímu nesmějeme a o tom druhém nepřemýšlíme, pak je život banální.

 • Carl G. Jung
 • Výbor z díla II. - Archetypy a nevědomí, str. 133

Zdroje

[1] https://www.goodreads.com/book/show/43723475-adhd [3] http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-07632012000100002 [2] https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1494&context=dissertation

Jileček

Jsem Ing. Jan Jileček, nezávislý herní vývojář. Ve volném čase se zabývám hlavně analytickou psychologií, mytologií, fytoterapií, čtu a píšu dystopii, fotím, tvořím videa a kurzy. Píšu i na další publishing portály jako medium.com a create-it.cz. V roce 2020 jsem režíroval film Button Pusher a vydal indie hru Jung's Labyrinth.. V roce 2017 jsem zmapoval metodu pro léčbu dermatografické urtikarie. Pracoval jsem jako sysadmin a webdev.