Prima materia

Tohle bude lehce improvizovaný článek - snažím se zde ucelit si myšlenky ohledně herního konceptu, který chci implementovat ve svojí hře "Jungův Labyrint" (https://jungslabyrinth.eu).

Psychologický výklad pohádek, strana 128

Prvně citát z knihy od Marie-Louise Von Franzové, přepisuji:

Alchymie uvádí určité vývojové stupně, kterými prochází prima materia při své proměne ve zlato:

Je to Nigredo - latinské slovo pro čerň látky, která je vystavena ohni; Albedo - bílá substance, která se vymýváním promění ve stříbro; Rubedo - červeň, která se dalším zahříváním promění ve zlato.

Ve vývoji jednotlivce znamená albedo první jasné vědomé vnímání nevědomí, které provází na jedné straně možnost dosáhnout objektivníáho postoje, na straně druhé ubývání vědomí, jež je nutné, aby se takových stavů dosáhlo.

Albedo znamená chladný, distancovaný postoj, fázi, kdy věci vypadají vzdáleně a neurčitě, jako bychom je pozorovali v měsíčním světle.

Říká se, že v Albedu panuje ženství a měsíc, protože je to fáze citlivého otevřeného postoje vůči nevědomí.

Vymývání zde znamená muka přu uvědomění vlastního stínu, zatímco předchozí stadium - Nigredo - označuje první strašné setkání se stínem.

Alchymisté tomu říkají hrubé dílo. S nástupem albeda se práce ulehčí.

Prosté zahřátí pak promění albedo v rubedo, které je ovládáno sluncem a ohlašuje nový stav vědomí.

Slunce a měsíc, rudý otrok a bílá paní jsou protiklady, které časo uzavřou sňatek - je to obraz sjednocení objektivního vědomí s animou, mužského logu s ženským erotem.

Díky tomuto sjednocení proudí do vědomí postupně stálce více a více energie, která způsobuje pozitivní vztah ke světu a možnost více milovat a tvořit.

Alchymické fáze

  1. Nigredo - černá; první krok na cestě ke Kámenu Mudrců/Cíli individuace; setkání se Stínem; symbol je havran
  2. Albedo - bílá, stříbrná; symbolem je holubice; podle Junga je to fáze integrace Animy
  3. Xanthosis - žlutá; přeměna stříbra ve zlato (Luny ve Slunce); mezikrok mezi integrací Animy a Senexe; podle Junga je žlutá Senex;
  4. Rubedo - rudá; podle Junga je to přímo Bytostné já, které již dosáhlo celosti.

str. 163: Žena, která se ztratí v moři nevědomí, je sama v sobě neurčitá a postrádá jak kritické chápání, tak silnější vůli. Taková nedefinovatelná žena hraje ro muže snadno roli animy. Ve skutečnosti hraje tuto roli tím lépe, čím je nevědomější. Proto se ženy svému uvědomění často vzpírají; jakmile takového uvědomění nabudou, ztrácejí schopnost hrát animu - čarodějku a přicházejí o svou moc nad muži. Podobně se i muž ponořený v nevědomí chová jako ženský animus. Muž, který je posedlý - např. Hitler - má všechny rysy anima; zmítá jím každá emoce, je samý nepředložený názor a vyjadřuje se sentimentálně a školometsky.

Jileček

Jsem Ing. Jan Jileček, nezávislý herní vývojář. Ve volném čase se zabývám hlavně analytickou psychologií, mytologií, fytoterapií, čtu a píšu dystopii, fotím, tvořím videa a kurzy. Píšu i na další publishing portály jako medium.com a create-it.cz. V roce 2020 jsem režíroval film Button Pusher a vydal indie hru Jung's Labyrinth.. V roce 2017 jsem zmapoval metodu pro léčbu dermatografické urtikarie. Pracoval jsem jako sysadmin a webdev.