Hledání sebe sama - Archetyp Poutníka

Jiná jména: Lovec (Seeker, Explorer, Individualista, Poutník)

Definice: Nezávislý volnomyšlenkář a dobrodruh. Pachtí se za sebepoznáním. Samotář, ale se silnou vůlí. Nezaujatě pozoruje svoje okolí. Neustále v pohybu. Vandrák. Cestovatel.

Hlavní cíl: Nelezení sebe sama, kdo opravdu jsem, vlastní identitu a nezávislost

Hlavní pracovní cíl: Svoboda; Autonomnost, nezávislost, možnost řešit problémy vlastním způsobem

Základní hodnota: Autonomnost a nezávislost

Lovec má intenzivní touhu zkoušet nové věci a prožívat nové zkušenosti. Některé variace tohoto archetypu také touží po tvoření nových sociálních kontaktů, přátel a prozkoumávání nových a nepoznaných míst. "S kým dalším si mohu promluvit? Jaký další projekt mohu začít?". S tímto mindsetem se však váže vážný nedostatek, a totiž neschopnost se spokojit s nynějšími okolnostmi a tím, jak se věci mají. Udržování kontaktů se starými kamarády upadá do pozadí, stejně jako vzpomínky na události a činnosti, které nikdy nebyly prožity naplno. Archetyp Lovce prožívá jen povrchně.

Lovec je často přitahován k lidem, kteří reprezentují jeho potlačenou uměleckou stránku, k lidem, kteří mu pomůžou vidět smysl v životě a tom, co dělá. Tito lidé mohou Lovci také pomoci vzpomenout si na staré přátele, věci co udělal a místa, která navštívil.

Z hlediska psychologie MBTI typů jsou Lovci často ENxP typy, jelikož jsou ve škole potlačováni a cítí se omezováni a držení zpátky v uskutečnění svého potenciálu. Archetyp Lovce bývá aktivován během období nespokojenosti s vlastním životem. Je charakterizován touhou po lepším životě, osobnímu růstu, rozvoji a transformaci. [3]

Archetyp Lovce bývá někdy zaměňován s diagnózou ADHD [1], protože určité charakteristiky s tímto kognitivně odlišným vnímáním světa Lovec sdílí.

Lovec rád opouští známé, strukturované a pro něj "mrtvé" a "nudné" oblasti a vydává se prozkoumat neznámo. Toto vnitřní nastavení mu umožňuje odolávat samotě a izolaci, protože je tak přitahován prozkoumáváním nevyšlapaných cest. Často bývá v opozici se zažitými názory a postupy. Díky svému ikonoklasmu (obrazoborectví) nám tento archetyp pomáhá vidět svoji vlastní jedinečnost, naše perspektivy a naše pravé poslání.

Lovci hledají něco, co jim zlepší život, při této snaze však mohou přehlížet svoje vnitřní bohatství. Užívají si učení se novým věcem, jsou velmi ambiciózní a snaží se vyhýbat zátěži ve formě pomoci od ostatních (ostatní mohou Lovce jen vysílit a svými názory obtěžkat jeho snahu naleznout svoje pravé Já). Díky tomu, že potřebují "vše dělat sami" nepřestanou hledat, dokud nedosáhnou svého cíle (jímž je jejich pravé Bytostné Já).

Lidé s aktivním archetypem Lovce pociťují ve svém životě značný konflikt a tlak mezi jejich cestou individuace a konformitou. Tito jedinci také upřednostňují kariéry založené čistě na nových výzvách, které mohou prozkoumat a překonat. Pokud archetyp Lovce nepodstupuje výzvy ve svojí kariéře (a životě), nudí se a je frustrovaný. Lovci jsou také přitahování k cestě nezávislého živnostníka nebo podnikatele [3]. Lovci vyžadují možnost provádění činností svojí vlastní cestou a je pro ně obtížné poddat se nastolenému řádu a metodice firmy.

"Zprvu je lovcem bez cíle, který doposud neobjevil individuální formu, v níž by se realizoval. Jeho neúplnost vlastně představuje možnost uvědomění, a tak musí najít svůj vlastní protiklad - podobně jako jelen, který v alegorii [Princ Ring - nordický Snati-Snati] polyká a integruje svůj protiklad v podobě hada. Je proto pochopitelné, že zvěř [vnitřní animalističnost, zrůdnost, Rebel, Iron John] vlastní tajemství princovy obnovy a úplnosti [Ouroboros, Fénix, Uraga Sutta, Jörmungandr], jejímž symbolem je zlatý prsten [Round Chaos, Zlatonka]"

  • Komentář alegorie Princ Ring od Von Franzové

Stínová stránka

Stínem Lovce je perfekcionista. V běžném životě se manifestuje jako snaha dosáhnout takřka nemožného cíle nebo vždy naleznout to "správné" řešení. Pohlcení Stínem Lovce vidíme často v lidech, jež si dávají za hlavní životní směr neustálé sebe-zdokonalování, sebekritiku, cestování po světě a kmitání mezi semináři o větší produktivitě v práci a životě. Jedinec posednutý Stínovou stránkou Lovce se může cítit nenaplněn, skoro i méněcenně a jakoby v životě ničeho nedosáhl. Kořenem tohoto pocitu je vnitřní odmítání zakořenit se v jednom směru, vztahu nebo kariéře a neustále hledání externího smyslu života, místo nalezení ho v sobě a jeho stále probíhajícího vytváření v realitě, po vzoru existencionalistů.

Krásně je tato psychopatologie vyjádřena ve skladbě od Zacka Hemseyho - The Runner, o mladíkovi, který utíká před svojí zodpovědností.

Životní touha

Hledání lepší cesty a kvalitnějšího života. Hledání sebe sama skrz cestování po světě a zkoumání nových možností.

Strach

Konformita, uvěznění (v jednom vztahu, zajetých kolejích; v jedné kariéře) a vnitřní prázdnota

Metoda řešení problémů

Zanechání toho, útěk

Životní úděl

Stát se a chovat se podle svého ideálního Vyššího Já. Naleznutí autentického já a vést plnohodnotný a naplňující život.

Přednosti

Autonomnost, ambicióznost, identita, rozšiřování možností

Nedostatky

Neschopnost se uvázat do jednoho vztahu/kariéry/rozhodnutí, chronické zklamání a nespokojenost, pocit odcizení, osamělost, bezcílné cestování a hledání. Může se vyvinout do neurózy.

Mytologické reprezentace

Lovec, či Průzkumník, hledá - jak bylo již řečeno - smysl svého života a nezastaví se, dokud ho nenajde. V mytologii a alchymii je toto zobrazeno symbolem individuace, konkrétně "Round Chaos", což je okřídlený zlatý orb, reprezentující smysl života a dosažení cíle individuace, totiž Bytostného Já. Bývá také reprezentován bohem Merkurem, jenž je posel zpráv od Bohů. Na Ripleyho svitku je vyobrazen Kulatý Chaos spolu s drakem požírajícím svůj ocas a dualismem Slunce a Měsíce. O významu Slunce a Měsíce mohu jen polemizovat, interpretuji si však jejich význam podobně jako Jin a Jang - polární protiklady, které je nutné harmonizovat a balancovat. Jedna z interpretací je také dualismus archetypů Anima/Animus (jejichž integrace je mnohem obtížnější než integrace Stínu, jelikož tkví hlouběji v nevědomí). Na jiných malbách je tato dvojice reprezentována jako Hermafrodit (Hermaphroditus). Mít zkrátka jednu nohu v chaosu a druhou v řádu - najít rovnováhu svého charakteru. V běžném světě se nabízí příklad: mít jednu stabilní práci, která má přijatelný plat a vyzývavou obtížnost a ve svém volném čase se oddávat kreativním směrům a prožívání svého pravého smyslu života. "Nejsi svoje práce", jak říká určitá Stínová reprezentace ve známém filmu. Drak požírající svůj ocas je pak klasická reprezentace zbavování se toho, co člověku již neslouží - požírání svojí staré kůže. Běžně se mu říká Ouroboros. V nordické mytologii je to Jörmungandr u kořene Stromu života, hlubinný prapůvodní chaos. Stejně jako hadí bohyně egyptské mytologie Tiamat; Fénix který nechá shořet svoje staré já a znovuzrodí se ze svého popela nebo příběh o hadovi svlékajícím svoji starou kůži, Uraga Sutta (podívejte se na přednášku Mgr. Zdeňka Trávníčka, Ph.D., buddhistického mnicha) - tuto tématiku rozvádím v článku o Věčném návratu (Nietzsche).

harry potter jako Seeker zlatonky, reprezentace zlatého smyslu

Krvácení srdce draka na Ripleyho svitku znázorňuje schopnost obětovat se, svoje staré a nedokonalé já. Symbolikou tří otvorů si prozatím nejsem jistý, avšak Round Chaos samotný je cílem výše popsaného snažení. Na internetu neexistují jiné reference na Round Chaos, než u JP a Junga (Psychology and alchemy, Alchemical studies)- o to zvláštnější je, že tuto reprezentaci smyslu života využila J.K. Rowlingová ve hře Famfrpál. Harry má v jejím uměleckém díle doslova roli "Seeker", což je původní originální název archetypu Lovce v anglickém jazyce. Je to "Hledač" Zlatonky, okřídleného zlatého orbu. A uvnitř Zlatonky, jak se dozvíme v Relikviích smrti, je ukryt Kámen znovuzrození. Svitek samotný obsahuje latinský nápis, významem: "The bird of Hermes is my name eating my wings to make me tame." - Bird of Hermes je pouze přezdívka tvůrce. Následuje několik básní o Kámenu mudrců, doplňujících tento svitek.

Hermaphroditus

Jileček

Jsem Ing. Jan Jileček, nezávislý herní vývojář. Ve volném čase se zabývám hlavně analytickou psychologií, mytologií, fytoterapií, čtu a píšu dystopii, fotím, tvořím videa a kurzy. Píšu i na další publishing portály jako medium.com a create-it.cz. V roce 2020 jsem režíroval film Button Pusher a vydal indie hru Jung's Labyrinth.. V roce 2017 jsem zmapoval metodu pro léčbu dermatografické urtikarie. Pracoval jsem jako sysadmin a webdev.