Stalker a Tao (Andrei Tarkovsky a Lao Tzu)

Stalker (1979) je jeden z mých oblíbených filmů - objevil jsem ho docela opačnou cestou, než ostatní. Prvně mi přišla do povědomí herní serie S.T.A.L.K.E.R., pak jsem se dozvěděl, že existuje knižní předloha Roadside Picnic a nakonec jsem se koukl na filmové zpracování.

Film, často označovaný jako nejumělečtější film všech dob (je založen čistě na předávaných pocitech a snahy analyzovat ho jsou marné), sleduje osudy tří hlavních postav. Skupinu vede Stalker do tzv. Zóny, kde existuje metafyzické místo, Plnič přání. Zóna je však zrádná, a manifestuje psychologický stav přítomných vědomých entit. Některé návštěvníky nepustí dál, některé zabije. A vypadá to, že dál pustí jen ty, kteří ztratili veškerou naději...

Přibližně v půlce filmu má Stalker zajímavý proslov, a totiž:

Kéž se splní to, co bylo zamýšleno. Kéž uvěří. A kéž se zasmějí nad svými vášněmi. Vždyť to, čemu říkají vášeň, ve skutečnosti není duševní energie, ale jenom tření mezi duší a vnějším světem. A hlavně, kéž uvěří sami v sebe, kéž jsou bezmocní jako malé děti, protože slabost je velká věc, a síla je ničím. Když se člověk narodí, je slabý a poddajný, když umírá, je pevný a silný. Když strom roste, je jemný a vláčný, a když umírá, je suchý a tvrdý. Tvrdost a síla jsou společníky smrti. Slabost a poddajnost jsou projevem svěžesti bytí. Protože to, co ztvrdlo, nezvítězí.

Hlavní myšlenka tohoto citátu je v podstatě totožná s naukou o Tau (Tao Te Ting, cca 550 př.n.l.), tedy:

Báseň 76: Když se člověk rodí, je slabý a poddajný. Když umírá, je pevný a silný. ... Všechno tvorstvo, stromy a rostliny, když se rodí, jsou vláčné a křehké. Když umírají, jsou seschlé a ztvrdlé. ... Tak to, co je pevné a silné, směřuje k smrti, co je slabé a poddajné, směřuje k životu. ... To je, proč zbraně, jsou-li příliš mocné, nepřinášejí vítězství, proč stromy, jsou-li příliš zdatné, neujdou sekyře. ... Silné a mohutné má místo dole, slabé a poddajné má místo nahoře.

Další zmínky o této charakteristice Vesmíru/Taa jsou v básních 36, 43 a 78.

Tento krásný citát ze Stalkera, založený na tisíce let starém vědění, a potvrzující snažení jogínů a bojových umělců, používá jako sample i skladba od Vanity Set (Dubmood remix):

P.S. jedním z nejvýznamnějších novodobých taoistů byl Bruce Lee. Jeho proslov o měkkosti a přizpůsobivosti vody je dnes již legendární:

Báseň 78: Nic na světě není tak měkké a poddajné jako voda, a přece v tom, jak zdolává pevné a silné, ji nic nepřekoná. Proto ji nemůže nic zastoupit. ... Není na světě, kdo by nevěděl, že slabé překonává silné, že poddajné překonává pevné, a přece nikdo neumí podle toho jednat. ... Proto praví moudrý: Kdo na sebe bere poklesky země, může být vladařem, hodným jména nejvyššího obětníka boha půdy. Kdo na sebe bere neštěstí země, může být panovníkem, hodným jména krále světa. ... Taková jsou slova pravdy i když se zdají protismyslná.

Jileček

Jsem Ing. Jan Jileček, nezávislý herní vývojář. Ve volném čase se zabývám hlavně analytickou psychologií, mytologií, fytoterapií, čtu a píšu dystopii, fotím, tvořím videa a kurzy. Píšu i na další publishing portály jako medium.com a create-it.cz. V roce 2020 jsem režíroval film Button Pusher a vydal indie hru Jung's Labyrinth.. V roce 2017 jsem zmapoval metodu pro léčbu dermatografické urtikarie. Pracoval jsem jako sysadmin a webdev.